Cennik

Zapoznaj się z naszym Cennikiem

Wszystkie poziomy zaawansowania Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty Przygotowanie do matury
LICZBA ZAJĘĆ W TYGODNIU 2 x 1 godz. lekcyjna
1 x 2 godz. lekcyjne
2 x 1 godz. lekcyjna
1 x 2 godz. lekcyjne
2 x 1 godz. lekcyjna
1 x 2 godz. lekcyjne
LICZBA GODZIN W ROKU SZKOLNYM 60 50 50
Cena za godz. lekcyjną 73 zł 60 zł 60 zł
Cena za semestr 2080 zł * 1500 zł* 1500 zł*
Cena za cały rok szkolny 3942 zł ** 3000 zł** 3000 zł**
Płatność w ratach miesięcznych 535 zł – IX rat *** 375 zł – VIII rat *** 375 zł – VIII rat ***
Płatność w ratach 1400 zł do 15.09.24
1180 zł do 30.11.24
1000 zł do 30.01.25
800 zł do 30.03.25
1200 zł do 15.09.24
1000 zł do 30.11.24
800 zł do 30.01.25
1200 zł do 15.09.24
1000 zł do 30.11.24
800 zł do 30.01.25

Ceny zawierają rabat. Przy:

* płatności za pół roku szkolnego – 5%
** płatności za cały rok szkolny – 10%
*** płatności w ratach miesięcznych + 10%

Studium Języków Obcych „ADMAS”, ul. Jagiellończyka 17/4, Gorzów Wlkp.

PKO BP I/O Gorzów Wielkopolski, nr rachunku: 87 1020 1954 0000 7802 0006 2463